เส้นทางของผู้นำ คือ การพัฒนา เริ่มต้นที่ “ตนเอง” พร้อมไปกับ “ทีมงาน” รู้เขา รู้เรา คือ จุดเริ่มต้นของชัยชนะ รู้จักตนเองและทีมงานด้วย GeniusX ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนามันสมองขององค์กร
“Business Transformation
เปลี่ยนแปลงธุรกิจธุรกิจด้วยสมองที่เปี่ยม ด้วยอัจฉริยะภาพของคุณ”
GeniusX
Future Strategy
หลักสูตร GeniusX Future Strategy

ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้บริหารให้สามารถอ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น และมองเห็นลูกค้า ด้วยหลักการ GeniusX ที่จะพัฒนาศักยภาพสมองให้มองเห็นอนาคต (Brain Skill) เปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้คิดกว้างไกล คิดสร้างสรรค์ และนำพาองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอาชนะทุกการ Disrupt ด้วยสุดยอดทักษะแห่งอนาคต

GeniusX  หลักสูตรที่สอนให้คุณพัฒนาศักยภาพและทักษะแห่งสมอง (Brain Skill) และสติปัญญา เพื่อให้ผู้นำองค์กรมองเห็นอนาคต เปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้คิดกว้างไกล คิดสร้างสรรค์ และนำพาองค์กรข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลง และเอาชนะทุก Disrupt ด้วยสุดยอดทักษะแห่งอนาคต
“ Brain Skill for Future Business ”

Amazon dot com Website ขายของออนไลน์ ที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
ตีแผ่กลยุทธ์ของ Amazon.com จากร้านขายหนังสือออนไลน์สู่เว็บไซต์ e-Commerce ระดับโลก ผ่าน 30 กลยุทธ์ที่ นายเจฟฟ์ เบโซส ได้ใช้ในการผลักดันความฝัน ให้กลายธุรกิจที่ทำเงินได้ 280.5 พันล้าน USD

…เล่าเรื่องโดย มนุษย์กลยุทธ์ EP.1

Google ในขวบปีแรกเป็น Startup ที่หา Invester มาร่วมลงทุนไม่ได้
จาก “โปรเจคจบ” สู่ “ธุรกิจพันล้าน” กว่าจะเดินทางมาถึงทุกวันนี้ การเดินทางของ แลร์รี เพจ และ เซอร์เกย์ บริน ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เขาทั้งสองคน ใช้ ”กลยุทธ์เด็ด” อะไร? จนทำให้ Google “ครองใจ” คนได้ทั้งโลกอย่างทุกวันนี้

…เล่าเรื่องโดย มนุษย์กลยุทธ์ EP.4

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง @UTCC

TEPCoT
ToPCATS
TEPCIAN

ติดต่อหลักสูตร

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Tel : 02-697-6862 , 088-555-2455 , 088-555-2466
Website : http://geniusx.utcc.ac.th