– ALUMNI –

หลักสูตร GeniusX Brain Skill for Future Business รุ่นที่ 2

พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ (เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ) ประธานรุ่น GeniusX2

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่เพื่อน ๆ ร่วมรุ่น GeniusX รุ่นที่ 2 ได้มอบความไว้วางใจมาให้ ผมยินดีน้อมรับหน้าที่นี้และจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อน ๆ ทุกคน มีอะไรไม่ต้องเกรงใจนะครับ เราเป็นเพื่อนกัน ขอให้เพื่อน ๆ ทุกคนคิดดี ทำดี มีธรรมาภิบาล ครอบครัวมีความสุข สังคมอยู่เย็นเป็นสุข อย่าลืมที่อาจารย์ดำรงค์สอนเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์”

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง @UTCC

TEPCoT
ToPCATS
TEPCIAN

ติดต่อหลักสูตร

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Tel : 02-697-6862 , 088-555-2455 , 088-555-2466
Website : http://geniusx.utcc.ac.th